Menisc

Tractament de les lesions al menisc del genoll

Segons l'estudi de Jonas Bloch Thorlund (et.al) 2018, les evidències i recomanacions actuals sobre les lesions de menisc són aquestes:

Símptomes:

Els pacients amb una afectació al menisc acostumen a tenir dolor a l'interlinea articular del genoll, inflamació, sensació de "clic" i bloqueig.

Tipus:

Existeixen dues possibles afectacions al menisc:

-Degenerativa: per desgast del menisc amb el pas dels anys. Normalment afecta persones de 40 anys o majors.

-Traumàtica: conseqüència d'una acció concreta i el més habitual és que afectin a pacients esportistes i joves.

Els factors de risc:

En el cas de les degeneratives el principal factor de risc és l'edat, mentre que en les traumàtiques la pràctica d'esports de contacte o pivotatge, però també de l'atletisme i altres tipus, és el factor de risc. El sobrepès, l'hiperlaxitud articular, el tipus de feina o l'existència d'un suport del genoll o que es realitzin flexions de genoll també ho són.

Diagnòstic:

Les proves com l'ecografia i la radiografia no ens poden confirmar una lesió al menisc sinó que és necessari la realització d'una Ressonància magnètica per poder confirmar l'afectació al menisc. Si el trencament és horitzontal, acostuma a ser degeneratiu i si és longitudinal o vertical s'atribueix a un traumatisme. La palpació de l' interlinea articular sol produir dolor i es recomana la combinació de proves com els tests de Thessaly, Mc Murray o Appley que poden ser positives però no són 100% confirmatòries de lesió al menisc.

Tractament:

En lesions degeneratives es recomana un tractament fisioterapèutic basat en la millora de la força i la mobilitat com a primera opció. En les lesions traumàtiques, si existeix bloqueig, es recomana la realització d'artroscòpia + fisioteràpia.