Neurodinàmica

 
Consisteix en una tècnica basada en la mobilització del sistema nerviós. Eina molt bàsica tant per diagnosticar com per tractar. Útil per lesions com ciàtiques, túnel Carpià o fuetades cervicals. És una tècnica on destaca la mobilització de les extremitats superiors i inferiors tant passivament com activament pel pacient. Es pot fer servir com auto tractament a casa