Pressoteràpia

Tractaments amb pressoteràpia. Indicats per al tractament de:
 • Millora del retorn venós i varius
 • Reducció del dolor post entrenament, DOMS i del àcid làctic
 • Reducció de les inflamacions articulars o edemes
 • Millora de la flexibilitat articular
 • Problemes linfàtics (drenatge linfàtic)
 • Drenatge i compressió en una fase I (inicial) en els trencaments de fibres musculars.
Contraindicacions:
 • Linfoedema crónica sense signe de fóvea
 • Trombossis venosa profunda sapiguda o en sospita
 • Embólia pulmonar
 • Tromboflebitis
 • Inflamació aguada de la pell (erisipela o celulitis)
 • Insuficiencia cardíaca no controlada o greu
 • Edema pulmonar
 • Malaltia vascular isquémica
 • Malalties metastàsiques actives que afecten a la regió edematosa
 • Edema en l'arrel de la extremitat o edema troncal
 • Neuropatia periférica severa